Nieuw project van Les Amis de Gambie: “Ris(c)e against Hunger”

Wij zijn er trots op dat we ons al bijna twintig jaar kunnen inzetten voor de kinderen in ons kindertehuis en voor de minderbedeelde Gambiaanse families in de omgeving. 

En dat kan alleen dankzij uw zeer gewaardeerde donaties!

 

Gezien het succes van drie voorgaande jaren, hebben wij besloten om ook dit jaar een eindejaarsactie op touw te zetten. Deze actie heeft als doel om kwetsbare families te voorzien van een eenmalig eindejaarspakket. 

 

Veel huishoudens in Gambia hebben te maken met ziekte, werkeloosheid, of het overlijden van de kostwinner van het gezin. Tot overmaat van ramp werden eind juli van dit jaar naar schatting 13.000 huishoudens getroffen door de heftigste overstromingen sinds 1996.

 

Een eindejaarspakket kost € 35 en bestaat uit;

-25 kilo rijst

-vijf pakjes spaghetti - dit wordt in Gambia ook op brood gegeten

-1 groot blik tomatenpuree

-9 kilo uien (= een halve zak)

-een schoolpakket met 5 schriften, 5 pennen, 5 potloden, 5 gummen en 5 puntenslijpers. 

 

Tijdens de gesprekken die onze medewerkers voerden bij het uitdelen van de ontbijtpakketten van het project ‘BreakFIRST’ kwam naar voren dat er bij de families een grote behoefte bestaat aan schoolmaterialen. 

Door de sterk stijgende voedselprijzen moeten arme gezinnen bezuinigen op andere uitgaven, waaronder schoolmaterialen voor de kinderen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf hiervan.

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar krijgen wij steeds vaker te horen dat kinderen van school gestuurd worden, omdat zij niet over de benodigde materialen beschikken. 

 

De eindejaarspakketten worden per familie uitgedeeld en per pakket bevat deze voldoende materialen voor vijf kinderen.

De inhoud van het pakket wordt lokaal ingekocht. 

 

Graag doen wij opnieuw een beroep op uw vrijgevigheid. Wilt u de families helpen door één of een gedeelte van een ‘Ris(c)e against Hunger’ pakket te sponsoren?

Ons einddoel is om voor het einde van het jaar 250 gezinnen te voorzien van een pakket.

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL02 RABO 0142 4438 40 t.n.v. Stichting Les Amis de Gambie o.v.v. ‘Ris(c)e against Hunger’.

Gerealiseerde projecten:


Les Amis de Gambie uses cookies to make your visit to our website even easier and more personal. We also use cookies for analysis and marketing purposes. In these cookies, information about you and your website visit is stored by Les Amis de Gambie and by third parties. We respect your privacy, as described in our privacy statement. By continuing to use this website you agree to this. Please see our Privacy Policy for more information.

OK